Wieczory z muzyką sakralną

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w sali chóru o godz. 19:00 odbywają się „Wieczory z muzyką sakralną”. Treścią spotkania jest prelekcja dyrygenta na wybrany temat oraz muzyka związana tematycznie z wykładem.

Tematy dotychczasowych edycji wieczorów:

ROK 2011

 • 02.01 – A.Vivaldi, „Gloria”
 • 06.02 – O. Amando Ivancic, „Missa In C”, „Te Deum”

ROK 2010

 • 03.01 – J.S.Bach – „Kantata na Uroczystość Epifanii – Trzech Króli”
 • 07.02 – Koncert w wykonaniu chórzystów – uczniów klasy skrzypiec, wiolonczeli, fortepianu i klarnetu.
 • 07.03 – Koncert fortepianowy muzyka Fryderyka Chopina w 200 rocznicę urodzin, w wykonaniu Przemysława Bereziuka z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.
 • 02.05 – Koncert Maryjny „Schola Cantorum Misericordis Christi”.
 • 06.06 – „Muzyka na Kongres PUERI CANTORES”
 • 05.09 – „Muzyka Hildegardy z Bingen”
 • 03.10 – „Koncert f-moll F. Chopina” – historia konkursów chopinowskich
 • 07.11 – Wieczór poetycko-muzyczny w wykonaniu chórzystów
 • 05.12 – H. M. Górecki – muzyka sakralna

 

ROK 2009

 • 01.02 – Ojciec W. Leszczyński, J.Ponikowski, J. Rutha, „Muzyka jasnogórska XVII w.”
 • 01.03 –  J.S. Bach, „Kantata 75 i 138”
 • 07.06 – Sławomir Czarnecki, „Hymny ku czci NMP”
 • 06.09 – Koncert Orkiestry Instrumentów Ludowych z Krasnojarska na Syberii
 • 08.11 – Wieczór poetycko-muzyczny w wykonaniu chórzystów
 • 06.12 – „Twórczość religijna Stanisława Moniuszki”

ROK 2008

 • 06.01 – J.S.Bach, „Oratorium na Boże Narodzenie”
 • 04.02 – „Chorał gregoriański – 50 lat po I Kongresie Muzyki Gregoriańskiej na Jasnej Górze”
 • 02.03 – „Georg Anton Benda – Kantaty Kościelne”
 • 04.05 – „Cechy liturgicznej muzyki prawosławnej”
 • 08.06 – Koncert chórzystów uczniów szkoły muzycznej
 • 07.09 – „Jan Matlakiewicz – twórczość mszalna”
 • 12.10 – „Dzień Papieski – muzyka do poezji Karola Wojtyły”
 • 09.11 – „Requiem i sekwencja Dies irae w historii muzyki”
 • 07.12 – „Liturgia źródłem życia Kościoła” – wykład ks. prof. I. Pawlaka.

ROK 2007

 • 07.01 – „Podsumowanie działalności – 10-lecie chóru Schola Cantorum Misericordis Christi”
 • 04.02 – „Greckie śpiewy średniowieczne z Góry Atos”
 • 04.03 – „Ks. Henryk Nowacki – życie i twórczość”
 • 01.04 – „Wielkanocne Koncerty Muzyki Sakralnej”
 • 03.06 – „Marcin Józef Żebrowski – śpiewy procesyjne i arie”
 • 09.09 – Henryk Jan Botor, „Msza o Miłosierdziu”
 • 04.11 – „Śpiewy związane z momentem przyjmowania Komunii świętej”
 • 02.12 – „Arvo Pert – Antyfony adwentowe”

ROK 2006

 • 05.02 – „Msze młodzieńcze W.A.Mozarta”
 • 05.03 – „Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores” – wykład
 • 09.04 – „Śpiewy Triduum Paschalnego”
 • 04.06 – „Śpiewy procesyjne uroczystości Bożego Ciała”
 • 10.09 – „Józef Elsner – Msza F-dur”
 • 01.10 – „Akatyst ku czci Bogurodzicy”
 • 05.11 – „Temat Sądu Ostatecznego w sztuce”

ROK 2005

 • 02.01 – Hymn „Chwała na wysokości Bogu” w historii muzyki
 • 06.02 – „Słowo Boże natchnieniem muzyki różnych epok”
 • 06.03 – „Credo” w historii muzyki
 • 03.04 – „Muzyka sakralna do tekstów Ojca św. Jana Pawła II”
 • 08.05 – „Radość w liturgii” – wykład
 • 04.09 – „Muzyka sakralna na harfę i flet” w wykonaniu benedyktynów Tyńca
 • 09.10 – Prezentacja nowej płyty chóru Schola Cantorum Misericordis Christi
 • 06.11 – „F.Chopin – muzyka inspirowana wiarą”
 • 04.12 – „F. Biber – sonaty misteryjne”

ROK 2004

 • 01.02 – „Muzyka wokalna wczesnego średniowiecza”
 • 07.03 – „Ordinarium Missae w średniowieczu”
 • 06.06 – Koncert klasy skrzypiec, wiolonczeli i fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej w Białej Podl.
 • 05.09 – „Muzyka sakralna która uczy medytacji” – wykład
 • 03.10 – „Wybrane utwory ku czci św. Aniołów”
 • 07.11 – „Wybrane utwory ku czci św. Pańskich”
 • 05.12 – „Muzyka sakralna w świetle nowego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego”

ROK 2003

 • 05.01 – „Wychowanie przez muzykę” – wykład
 • 02.03 – „F. Schubert – sakralne kompozycje”
 • 08.06 – „Muzyka sakralna o Duchu św.”
 • 07.09 – „Bóg w życiu i twórczości L. van Beethovena”
 • 05.10 – „Temat miłosierdzia w muzyce sakralnej różnych epok”
 • 09.11 – „Salve Regina” w twórczości różnych kompozytorów
 • 07.12 – Koncert Klasy Skrzypiec Państwowej Szkoły Muzycznej w Białej Podl.

ROK 2002

 • 06.01 – „Polskie pastorałki w opr. J. Dobrzyńskiego”
 • 03.03 – G.G.Gorczycki, „Completorium”
 • 07.04 – J.F. Haendel – „Mesjasz” (wybrane chóry)
 • 05.05 – „Polskie pieśni patriotyczne”
 • 09.06 – „J.S.Bach – suity w transkrypcji na gitarę”
 • 01 09.- „Polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru Wojska Polskiego”
 • 06.10 – „Bóg w życiu W. A. Mozarta”
 • 03.11 – Aklamacja „Sanctus” w historii muzyki
 • 05.12- „Psalm” w liturgii i historii muzyki

ROK 2001

 • 04.02 – „A. Chlondowski, Życie i twórczość”
 • 04.03 – „Współczesna muzyka rozrywkowa – zagrożenie wiary” (wykład)
 • 06.05 – „Skrzypce – historia i budowa” (kościelne koncerty skrzypcowe)
 • 03.06 – „Śpiewy gregoriańskie o Duchu św.”
 • 02.09 – „Śpiewy gregoriańskie o Matce Bożej”
 • 07.10 – „F. Chopin – ballady”
 • 04. 11 – J. Ruther, „Requiem”
 • 02.12 – „Ave Maria” różnych epok i kompozytorów

ROK 2000

 • 12.03 – G. Allegri, „Miserere”
 • 19.03 – A. Vivaldi, „Stabat Mater”
 • 02.04 – J.S.Bach „Pasja wg. Św. Mateusza cz.I”
 • 9.04 – J.S.Bach „Pasja wg. Św. Mateusza cz.II”
 • 16.04 – J.S.Bach  „Pasja wg. Św. Mateusza cz.III”
 • 7.05 – „Polskie pieśni maryjne”
 • 4.06 – G. Dyfay „Missa Sancti Anthonii de Padua”
 • 3.09 – „Powstanie i kształtowanie się chorału gregoriańskiego”
 • 1.10 – S. Szczyciński, „Missa de Angeles”
 • 5.11 – G. Faule „Requiem”
 • 3.12 – M. Gomółka „Melodie na Psałterz Polski”