Akompaniatorzy

Paweł Czyżewski ur. 1981 r. w Białej Podlaskiej. Był uczniem p. Haliny Szpilewicz. Ukończył  Szkołę Muzyczną II stopnia w Lublinie i jest absolwentem Wydziału Artystycznego w klasie fortepianu i organów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2006). Od 2001 r. akompaniator Młodzieżowego Chóru Parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej SCHOLA CANTORUM MISERICORDIS CHRISTI. Założyciel grupy poetyckiej „Skafander”.

Piotr Arseniuk – Edukację muzyczną rozpoczął pod kierunkiem p. Ireneusza Parafiniuka w Białej Podlaskiej. Obecnie jest uczniem PSM II st. im J. Elsnera w Warszawie w klasie organów dr Romana Szlaużysa oraz w klasie dyrygentury prof. Katarzyny Sokołowskiej, a także studentem Politechniki Warszawskiej. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez Andrzeja Białkę, Piotra Rojka, Adama Tańskiego czy Jarosława Wróblewskiego.

Jest laureatem II miejsca na XI Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Krasnobrodzie. Od 2013 roku jest akompaniatorem chóru Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej.