Herb chóru

Herb naszego chóru przedstawia fragment postaci Chrystusa Miłosiernego, który ma wzniesioną rękę do błogosławieństwa. Z serca Jezusa wychodzą dwa promienie symbolizujące krew i wodę – sakramenty kościoła. Pod spodem umieszczony jest fragment zapisu chorałowego Sanctus z XI mszy gregoriańskiej Orbis factor. Tak jak nazwa chóru umieszczona jest do okoła postaci Chrystusa, tak wszyscy będący w chórze mają się skupić wokół naszego Pana – Chrystusa Miłosiernego, który daje nam przez Kościół Katolicki swoje sakramenty, aby kształtować dusze i rozum wszystkich śpiewaków. Można tego najlepiej nauczyć się przez chwalenie Boga – Sanctus – a jest to śpiew w liturgii bezpośrednio przed największym cudem i dogmatem naszej wiary – przeistoczeniem – przed którym klękamy i tak uczymy się ofiarności i miłosierdzia. Jezusa Chrystusa umarł za nas aby nas zbawić. Systematyczne przyjmowanie Ciała Pańskiego daje nam życie i umacnia nas w drodze do wieczności. Całe logo wpisane jest w okrąg, który nie ma początku i końca – symbol ciągłości i trwałości zasad wyznawanych przez chórzystów. Autorem herbu jest pan Henryk Hryciuk – emerytowany nauczyciel  I Liceum  Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Łukowie