II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego Kraków-Łagiewniki

II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego Kraków-Łagiewniki

W dniach od 2 do 4 października 2011r. uczestniczyliśmy w II Światowym Kongresie Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Hasło Kongresu “Miłosierdzie źródłem nadziei” ukierunkowało wszystkie wydarzenia- Liturgie, konferencje, koncerty i spotkania- abyśmy na nowo odkryli dar miłosierdzia, jaki Pan Jezus przekazał światu przez św. Faustynę i bł. Jana Pawła II. Na Kongres przybyli uczestnicy z 70 krajów, wielu kapłanów, biskupów i kardynałów na czele z kard. Ch.Schönbornem z Wiednia i kard. Stanisławem Dziwiszem.

Jako chór pełniliśmy posługę śpiewu podczas uroczystych Mszy św. 3 i 4 października w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Liturgiom tym przewodniczyli odpowiednio kard. J. Zen Ze-Kiun z Chin i abp. Louis Kebeau z Haiti. Nasz śpiew spotkał się z wielkim uznaniem  uczestników Kongresu. Otrzymaliśmy gorące podziękowania od kard. S. Dziwisz i wielu duchownych z całego świata, jak również wielu dziennikarzy gratulowało nam wspaniałego śpiewu. 4 października po południu śpiewaliśmy na Nabożeństwie Ekumenicznym sprawowanym na rynku w Wadowicach.

Tam oprócz śpiewów łacińskich wykonaliśmy prawosławną Ektenię w łączności z kościołem wschodnim. Po tym nabożeństwie kard. Dziwisz osobiście spotkał się z chórem i wyraził swój podziw i wdzięczność chórzystom za wspaniały śpiew. Wśród wielu duchowych przeżyć związanych z uczestnictwem w tym Kongresie warto wspomnieć wspólną modlitwę Chóru  koronką do Miłosierdzia Bożego przed relikwiami św. Faustyny jak również nasze śpiewanie w Katedrze Wawelskiej i Kościele Mariackim.

Zostaw komentarz