Chorał gregoriański

W każdą środę

o godzinie 18.00

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białej Podlaskiej (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego), sprawowana jest Msza Święta z towarzyszącym jej chorałem gregoriańskim, a w I środę miesiąca jest ona sprawowana w języku łacińskim.

Nieodłącznym jej elementem

jest śpiew zwany chorałem gregoriańskim wykonywany przez formowaną i przygotowaną do tego kilkunastoosobową scholę gregoriańską. Składa się ona z chętnych chórzystów naszego chóru. Lepszemu uczestnictwu we Mszy świętej służą rozprowadzane skrócone mszały oraz odpowiedzi wiernych wyświetlane na rzutniku. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pogłębieniem swojej wiary, uwrażliwianiem się na piękno tradycji Kościoła i uczestnictwem w Eucharystii w podstawowym języku Kościoła serdecznie zapraszamy.