Liturgia Godzin

W naszym Sanktuarium w okresie Triduum Paschalnego sprawowana jest uroczysta Liturgia Godzin, jedna z najstarszych i najpiękniejszych form modlitwy Kościoła.

Jutrznie są sprawowane o godzinie 900 ,a nieszpory o godzinie 1800 . W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę jutrzni przewodniczy J. E. ks. bp H. Tomasik, przy licznym współudziale kapłanów. Śpiew prowadzi nasz chór. We wspólnej modlitwie uczestniczy duża grupa wiernych, z naszej i innych parafii.