KATALOG KOMPOZYCJI I OPRACOWAŃ PROF. STEFANA STULIGROSZA

KATALOG KOMPOZYCJI I OPRACOWAŃ PROF. STEFANA STULIGROSZA

29 września 2020r., w święto Św. Michała Archanioła Patrona Białej Podlaskiej, nasz dyrygent Piotr Karwowski przekazał na Jasnej Górze na ręce Ojca dr. Nikodema Kilnara – Krajowego Duszpasterza Muzyków Kościelnych – Katalog kompozycji i opracowań prof. Stefana Stuligrosza.

Prace nad katalogiem trwały 8 lat, czego owocem jest 637 skatalogowanych kompozycji i opracowań profesora. W pracach wraz z dyrygentem brał udział nasz chórzysta i kompozytor Kamil Przygrodzki. Przekazanie katalogu wpisuje się w obchody setnej rocznicy urodzin prof. Stefana Stuligrosza.
Katalog kompozycji wybitnego kompozytora Stefana Stuligrosza, podarował jako wotum na Jasną Górę Piotr Karwowski, doktorant i wychowanek profesora. Egzemplarz katalogu przekazał do zbiorów jasnogórskich we wtorek, 29 września, na ręce o. Nikodema Kilnara, paulina, krajowego duszpasterza muzyków kościelnych.

Katalog kompozycji i opracowań wybitnego kompozytora Stefana Stuligrosza przygotowali wspólnie Piotr Karwowski i Kamil Przygrodzki. Spis 637 dzieł kompozytora ukazał się 26 sierpnia 2020 roku, w setną rocznicę urodzin Stefana Stuligrosza. W wydaniu skatalogowane zostały kompozycje i opracowania utworów muzycznych, których oryginały znajdą się w archiwum Chóru Chłopięco-Męskiego „Poznańskie Słowiki”, którego założycielem i wieloletnim dyrygentem był prof. Stuligrosz, a także w wielu innych miejscach w Polsce.

Piotr Karwowski chciał, by katalog trafił do zbiorów jasnogórskich, w których znajdują się niezwykłe dzieła literatury, duchowości, oraz wybitne dzieła muzyki sakralnej, również ze względu na związki prof. Stefana Stuligrosza z Jasną Górą. Kompozytor wielokrotnie gościł w jasnogórskim klasztorze.

„Prof. Stuligrosz urodził się dokładnie 100 lat temu, w dniu Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia. Miał ogromny kult i cześć do Matki Bożej Częstochowskiej. Wielokrotnie z ‘Poznańskimi Słowikami’ tutaj przyjeżdżał, szczególnie w dniu 26 sierpnia, uczestniczył tutaj w Sumie, śpiewał podczas tej uroczystej Sumy. Dokąd mu siły i zdrowie pozwalało, to bardzo regularnie tu przybywał, później już troszeczkę rzadziej, ale zawsze Matkę Bożą nosił w sercu. Dlatego pierwszym miejscem, w którym złożony jest ten katalog, jest właśnie Jasna Góra, a później będzie przekazany dalej – i rodzinie, i najbliższym, i oczywiście ‘Poznańskim Słowikom’, które sprawują pieczę historyczną na twórczością, bo przecież był to założyciel i pierwszy, wieloletni dyrygent tego znakomitego chóru” – podkreśla Piotr Karwowski.

Katalog dzieł kompozytora przyjął do zbiorów Jasnej Góry o. Nikodem Kilnar, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych. „Jest to ogromna praca. Warto, abyśmy dzisiaj pokazali tę sylwetkę, na tę wyjątkową okoliczność, jubileusz związany z życiem śp. profesora. W jasnogórskich zbiorach możemy odnaleźć również batutę i różaniec ofiarowany przez jego córkę, jako wotum wdzięczności dla Matki Najświętszej, za dzieło i twórczość śp. Stefana Stuligrosza”.

Córka śp. prof. Stefana Stuligrosza, Anna Biedakowa, przekazała jako dar dla sanktuarium jasnogórskiego srebrną batutę z diamentami, nagrodę Polskiego Radia dla Stefana Stuligrosza, oraz Jego osobisty różaniec, 16 marca 2013 roku, podczas 4. Pielgrzymki Muzyków Kościelnych. Pamiątki po kompozytorze obejrzeć można w Muzeum 600-lecia.

Jak informuje Piotr Karwowski, prace nad katalogiem trwały 8 lat: „Prace rozpoczęły się po śmierci prof. Stefana Stuligrosza. Był to dowód wdzięczności, ponieważ sam osobiście bardzo wiele zawdzięczam profesorowi – wyjaśnia autor – Nasza przyjaźń, praca naukowa, później doktorat, nad którym pracowałem pod kierunkiem prof. Stefana Stuligrosza, bardzo zbliżyły, zintegrowały i zapoznały mnie z jego osobistą twórczością. Po śmierci profesora spotkałem się z najstarszą córką, Anną Biedakową, i podjęliśmy taką decyzję, żeby spróbować zebrać i uporządkować wszystkie kompozycje, które profesor przez całe swoje, bardzo długie i bogate życie, 92-letnie, skomponował. Głównym źródłem, z którego pochodzą rękopisy profesora, jest jego archiwum domowe. Miałem do niego dostęp i nad nim przede wszystkim pracowałem. Były bardzo różne dokumenty, niektóre były spisane i bardzo dobrze udokumentowane, a niektóre odręcznie, w formie takich krótkich wycinków, wrzucone do innych książek, do innych partytur, i trzeba było to po prostu uporządkować. Czyli pierwszym źródłem było archiwum domowe prof. Stuligrosza, drugim źródłem było archiwum ‘Poznańskich Słowików’, które przejrzałem wraz z moimi przyjaciółmi. Tutaj największy wkład włożył Kamil Przygrodzki, który również pomagał mi redagować ten katalog od strony technicznej, elektronicznej, żeby było to bardzo profesjonalnie wykonane. I w końcu trzecie źródło, to to, które profesor bezpośrednio przysyłał mi już od czasów naszej przyjaźni, znajomości, bardzo wiele tych utworów przesłał. To również miejsca, publikacje, które udało mi się przejrzeć, dotrzeć do różnych klasztorów, do różnych instytucji, które posiadały utwory prof. Stuligrosza”.

„Udało się zebrać 637 utworów profesora – mówi z dumą autor katalogu – Mówię udało się, bo nie wiemy ile może być gdzieś jeszcze w rękopisach, w różnych miejscach. Doskonale wiemy, że profesor często na życzenie różnych zakonów, środowisk, gdy ktoś się zwrócił z prośbą o skomponowanie jakiegoś utworu, przesyłał im te utwory, z racji różnych wydarzeń historycznych, związanych z patronem danego klasztoru, i dlatego nie możemy powiedzieć, że ten katalog jest ukończony. To jest pewien przyczynek, to jest dopiero początek, nad czym będzie można pracować”.

„90% utworów komponowanych przez prof. Stuligrosza, czy opracowywanych, bo są tutaj również opracowania przede wszystkim przepięknych polskich kolęd, więc 90% tej twórczości, to jest twórczość sakralna, ale są też utwory narodowe, patriotyczne, świeckie, szczególnie muzyka ludowa. Wszystko zebrane jest w 12 tomów” – podkreśla Piotr Karwowski.

Zostaw komentarz