Koncerty Kolęd 2013

Koncerty Kolęd 2013

W mijającym okresie bożonarodzeniowym wykonaliśmy cztery koncerty kolęd:

  • 29 grudnia 2012 roku w Międzyrzecu Podlaskim w Parafii Chrystusa Króla na zaproszenie ks. proboszcza oraz Państwa Ewy i Jana Brodawków,
  • 6 stycznia  2013 roku w Warszawie- Rembertowie w Parafii Matki Bożej Zwycięskiej na zaproszenie księdza Michała Dziedzica naszego dawnego chórzysty,
  • 13 stycznia 2013 roku w naszym Diecezjalnym Sanktuarium w Białej Podlaskiej z udziałem aktora Jerzego Zelnika,
  • 19 stycznia 2013 roku w Radomiu w katedrze na zaproszenie ks. Biskupa Henryka Tomasika.

Wszystkie koncerty wykonaliśmy z towarzyszeniem organowym Pana Pawła Czyżewskiego. Wszędzie spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i dużą frekwencją słuchaczy, wystarczy wspomnieć, że na naszym koncercie w Białej Podlaskiej było ponad tysiąc osób.

A oto kilka refleksji osób, które wysłuchały naszych koncertów (podajemy za “Tygodnikiem Podlaskim”):

Jestem szczęśliwy, że mogłem uczestniczyć w wydarzeniu tak wzruszającym, w misterium opowiadającym o narodzeniu Pana Jezusa, które w sposób tak piękny opowiedziało nam o wydarzeniu tak bardzo dla nas ważnym. To było piękne przeżycie. I za to wzruszenie, które jest udziałem nas wszystkich, pięknie dziękuję chórzystom oraz ich dyrygentowi ks. Jerzy Domański

– proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim

Serce rośnie, gdy widzi się takie tłumy spragnione bożonarodzeniowych kolęd i poezji. Systematycznie uczestniczę w podobnych inicjatywach , ale nie często wywołują one tak wielkie zainteresowanie jak właśnie na Podlasiu. To wielka zasługa tego niezwykłego chóru i jego dyrygenta. Zaszczytem było występować z nimi.

– Jerzy Zelnik – aktor

Hej, kolęda, kolęda? Znamy, śpiewamy, ale wieczór Trzech Króli w Parafii MB Zwycięskiej w Rembertowie wniósł powiew świeżości; odkrył przed nami zawarty w kolędach aspekt teologiczny Bożego Narodzenia. Można było przeżyć to doświadczenie dzięki Chórowi  z Białej Podlaskiej. Dzięki pięknej i dojrzałej interpretacji kolęd (w opracowaniu  prof. St. Stuligrosza) zaprezentowanej  przez młodzież , z którą swoim najwyższych lotów pojmowaniem śpiewu i duchowością  dzieli się Dyrektor chóru, Piotr Karwowski.

– Agata Sapiecha – wybitna polska skrzypaczka

Dziękuję wam za wasz przyjazd i piękny śpiew. Wasze zaangażowanie świadczy o wysokim poziomie artystycznym i głębokiej formacji duchowej

– Ks. Biskup Henryk Tomasik – ordynariusz radomski.

Zostaw komentarz