Ks. Prof. Ireneusz Pawlak o naszym chórze

Ks. Prof. Ireneusz Pawlak o naszym chórze

Młodzieżowy Chór “Schola Cantorum Misericordis Christi” jest mi znany od kilku lat. Już przy pierwszym zetknięciu uderzyły mnie charakterystyczne cechy tego zespołu.

Po pierwsze jego skład młodzieżowy i to w tak znacznej liczbie. Po drugie zdyscyplinowanie i jednocześnie zapał do wykonywania muzyki. Daje się odczuć radość śpiewania, która nieuchronnie udziela się słuchaczom-współuczestnikom. Po trzecie repertuar muzyczny, którym są śpiewy głównie liturgiczne zaczerpnięte zarówno z dawnej muzyki chóralnej, nie tylko polskiej, jak i utwory nowe, niekiedy napisane wyłącznie na potrzeby, a nawet na zamówienie tego chóru. Dzięki temu zespół doskonale łączy “nova et vetera” – tradycję ze współczesnością. Czwartą cechą jest wzrastający poziom wykonawczy. Chór z roku na rok śpiewa coraz lepiej, coraz piękniej. Dowodem są m.in. zdobywane liczne nagrody i wyróżnienia na wielu konkursach i festiwalach ogólnopolskich i europejskich.

Najważniejszym jednak “atutem” zespołu jest jego dyrygent – mgr Piotr Karwowski. jest on nie tylko pomysłodawcą – założycielem “Scholi”, ale nade wszystko duchem inspirującym. Sam przeniknięty umiłowaniem liturgii Kościoła, potrafi zapalić swoich śpiewaków do takiej samej postawy. W ten sposób nie tylko ich wychowuje, nie tylko wyrabia w nich smak muzyczny, ale jednocześnie kształtuje w nich ducha prawidłowo rozumianej posoborowej odnowy muzyki liturgicznej.

Taki chór kościelny i taki dyrygent ? wszyscy przeniknięci głęboką wiarą w Boga- nieczęsto się zdarza.

Zostaw komentarz