Nazwa chóru

Schola Cantorum Misericordis Christi

Szkoła Śpiewaków od Chrystusa Miłosiernego

Nazwa naszego chóru nawiązuje do średniowiecznych zespołów śpiewaczych ustanowionych przy katedrach, do kultywowania i nauczania śpiewu liturgicznego. Pierwsza Schola Cantorum powstała w Rzymie ok. VII w. i składała się wyłącznie z duchownych. Schola Cantorum to także szkoła, która kieruje się określonymi zasadami wychowania katolickiego, rozwijania duchowości w świetle tradycji i nauczania Kościoła. Kultywuje przede wszystkim śpiew gregoriański i polifonię wielkich mistrzów renesansu. Papież Pius XII w połowie XX w.  zachęcał wszystkich biskupów: “Przede wszystkim postarajcie się, aby w waszym kościele katedralnym, i o ile możliwości pozwolą w innych znaczniejszych kościołach waszych diecezji, był odpowiedni zespół śpiewaczy (łac. schola cantorum), który by jednocześnie był wzorem i podnietą do pilnego uprawiania i doskonalenia śpiewu kościelnego” (enceklika Musicae Sacrae disciplina). Nasza nazwa zobowiązuje również wszystkich śpiewaków do głoszenia poprzez muzykę sakralną miłosierdzia Bożego, Które wynika ze sprawiedliwości Boga Ojca wobec swoich stworzeń. Chrystus miłosierny to ten, który oddał życie na krzyżu za nas. To na Golgocie objawiło się największe miłosierdzie Boga wobec ludzi. Być w szkole Chrystusa Miłosiernego, to uznać Go za jedynego Zbawiciela świata.