Obrady "Pueri Cantores" w Hiszpanii

Obrady “Pueri Cantores” w Hiszpanii

W dniach od 25 do 29 sierpnia 2011r. w Granadzie w Hiszpanii odbywało się Walne Zgromadzenie członków Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES . W spotkaniu uczestniczył Prezydent Polskiej Federacji PUERI CANTORES- ks. Piotr Paćkowski oraz nasz dyrygent Piotr Karwowski pełniący od lat funkcję Vice Prezydenta Federacji. Podczas obrad Zarząd przedstawił plan pracy na najbliższe lata. Światowe kongresy Chórów zrzeszonych w Federacji odbędą się : w 2012 r- w Granadzie, w 2013 r- w Waszyngtonie, w 2014r- w Paryżu.

Ponadto omówiono szczegółowy program kongresu w Granadzie . Polska Federacja przedstawiła sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok i plany na przyszłość. W spotkaniu uczestniczył- jako gość honorowy- Książe Johannes Habsburg, przyjaciel i dobroczyńca PUERI CANTORES . Na zdjęciu nasz dyrygent z księciem.

Zostaw komentarz