Plan zajęć

PRÓBY

Poniedziałek: 1845 – soprany i alty

Środa: 1720 – schola gregoriańska;
1845 – tenory i basy

Piątek: 1845 – wszyscy

Niedziela: 1600 – wszyscy

MSZE ŚWIĘTE

Środa: 1800 – chorał gregoriański

Niedziela: 1700

ADWENT (roraty)

Środa i sobota: 630