Pogrzeb prof. Stefana Stuligrosza

W sobotę 22 czerwca 2012 uczestniczyliśmy w liturgii pogrzebowej śp. prof. Stefana Stuligrosza. Msza św. pogrzebowa rozpoczęła się o godz. 11  w archikatedrze poznańskiej pod przewodnictwem arcybiskupa S. Gądeckiego. Podczas mszy św. Poznańskie Słowiki wraz z Filharmonią Poznańską wykonały Requiem W. A. Mozarta. Następnie ciało zostało przewiezione i złożone w grobie na cmentarzu miejskim. Nad grobem profesora zaśpiewaliśmy utwór w jego opracowaniu “O matko miłościwa” – ze wzruszającą w tych okolicznościach czwartą zwrotką: Przybądź nam gdy pomrzemy i na sąd staniemy, łaski Twej pragniemy. Maryjo, módl się za nami.

W 2005 roku nagraliśmy płytę z wybranymi utworami liturgicznymi prof. Stefana Stuligrosza Ad majorem Dei gloriam – fragmenty do odsłuchania w zakładce dyskografia. Poniżej zamieszczamy wspomnienie o prof. Stuligroszu, napisane przez naszego dyrygenta Piotra Karwowskiego.

15 czerwca 2012 roku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa odszedł do wieczności prof. Stefan Stuligrosz, wybitny kompozytor, dyrygent, nauczyciel i mój wspaniały przyjaciel. Mawiał o mnie, że jestem jego muzycznym synem, a ja zwracałem się do niego tak jak jego śpiewacy- Druh.

Profesor Stefan Stuligrosz urodził się w 1920 roku w Poznaniu. Był wspaniałym kompozytorem, chórmistrzem, pedagogiem i wychowawcą oraz założycielem i dyrygentem światowej sławy chóru “Poznańskie Słowiki”, będącego spadkobiercą wielowiekowych tradycji chóralnych miasta Poznania. Przez piętnaście lat od 1967 r. piastował godność rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 1974 roku powołał do istnienia pierwszą w kraju Katedrę Chóralistyki. Wśród wielu wyróżnień , nagród i tytułów jakie przyznano profesorowi Stefanowi Stuligroszowi, na uwagę zasługuje fakt nadania mu czterech tytułów Doktora Honoris Causa:

– Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza,

– Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie,

– Akademii Muzycznej w Poznaniu,

– Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

W bogatej twórczości artystycznej prof. Stefana Stuligrosza znajduje się niemal 700 kompozycji religijnych, przeznaczonych na potrzeby kościoła katolickiego w Polsce.

Gdy myślę o Prof. Stefanie Stuligroszu  – Druhu – wydaje mi się, że jego droga życiowa , tak rodzinna jak i zawodowa (artystyczna), ukazywała niezwykły wymiar ziemskiego pielgrzymowania.

Każdy z nas w relacjach z drugim człowiekiem, czy też ze sztuką, poszukuje dwóch wymiarów: PIĘKNA i PRAWDY. I te cechy można dostrzec w całej twórczości Prof. Stefana Stuligrosza. Gdy ktoś chociaż raz słyszał ? Poznańskie Słowiki?, to pierwsza myśl jaka przychodzi to “piękno”- nie tylko wspaniałe arcydzieła muzyki, które można dzięki śpiewakom usłyszeć, ale przede wszystkim żywi ludzie, którzy swoim zaangażowaniem, pasją i żarliwością potrafią ukazać inną rzeczywistość – niedostrzegalną ludzkimi zmysłami.

Piękno zawsze pociąga człowieka i może dlatego Druh tak szybko zjednywał sobie ludzi, ponieważ przez całe życie szukał Piękna, pielęgnował je i służył Mu jak tylko najlepiej potrafił, dostrzegając w Pięknie Boga osobowego- co często zaznaczał na swoich partyturach ? ad majorem Dei gloriam ( na większą chwałę Boga).

Służba Pięknu mocno w życiu Stefana Stuligrosza splatała się ze służbą Prawdzie. Zawsze autentyczny, wymagający, nie ulegający modzie i tanim chwytom. W zdrowych relacjach z najmłodszymi śpiewakami jak i poważnymi panami. Potrafił przyjąć bolesne doświadczenia, które na niego i jego rodzinę spadały w trudnych czasach polskiej rzeczywistości. Potrafił też przyjmować cierpienie- co stanowi przejaw największej miłości- miłości prawdziwej.

Pokorny, ale zarazem znający swoją wartość, otwarty i serdeczny. Posiadający umiejętność wychowywania przez muzykę, słowo- często bogato okraszone, a przede wszystkim, przez czyny i przykład swojego życia ? życia zanurzonego w Prawdzie i Pięknie, które prowadzi do BOGA.

Druh czterokrotnie koncertował z “Poznańskimi Słowikami” w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej. Również mój chór ?Schola Cantorum Misericordis Christi? razem z Lwowską Orkiestrą Kameralną, na osobiste zaproszenie śp. Profesora , trzykrotnie wystąpił w Poznaniu  dając koncerty muzyki sakralnej z okazji Jego 81 urodzin ( w 2001 r.),uroczysta Msza św. z racji 750- lecia lokacji miasta Poznania (2003) i podczas Jubileuszu 70-lecia pracy artystycznej ( koncert ?Druh i Jego przyjaciele?- w 2009 roku). Moja przyjaźń z Profesorem, który pozostanie dla mnie największym autorytetem w dziedzinie chóralistyki kościelnej, zaowocowała uzyskaniem przeze mnie w 2008 roku tytułu doktora sztuk muzycznych na Akademii Muzycznej w Poznaniu. To właśnie prof. Stuligrosz obdarzył mnie ogromnym zaufaniem i podjął się promowania mojej pracy doktorskiej. Niejednokrotnie jeździłem do Poznania, aby na próbach chóru , które prowadził Druh ?podpatrywać? jak pracuje mistrz. Przeprowadziliśmy ze sobą setki rozmów telefonicznych, często dyskutując o jego kompozycjach i opracowaniach chóralnych , które tworzył do końca swego ziemskiego życia. Warto wspomnieć chociażby ?Nieszpory Maryjne? w Jego opracowaniu, które napisał specjalnie na tegoroczny Kongres Chórów PUERI CANTORES w Częstochowie. Ogromną wartość stanowią dla mnie wszystkie listy i partytury otrzymane od Druha w ciągu tych kilkunastu lat naszej przyjaźni.

Wspominając osobę śp. Profesora Stefana Stuligrosza ciągle powraca mi taka myśl : Pan Bóg w swojej Nieskończonej Miłości powołuje do istnienia człowieka, aby ten Go wielbił, poznawał i ku Niemu kroczył. Śmiem twierdzić, że całe życie Druha, jego rodzina, praca, twórczość i odchodzenie było wiernym wypełnieniem jego powołania do człowieczeństwa.  Dziękuję Panu Bogu za wspaniałe życie Pana Profesora, za Jego przepiękną muzykę pełną sacrum . Dziękuję również za Jego przykład życia i ciągłe pochylanie się nad młodym człowiekiem, pełne troski i wymagań. Druh Stuligrosz pozostanie w moim życiu poprzez swoje utwory, których wykonujemy razem z chórem ponad 100 i modlitwę, która nas zawsze łączyła. Śmiało mogę powiedzieć, że w Jego życiu spełniły się słowa: Per artem ad Deum (przez sztukę do Boga) R.I.P.

Piotr Karwowsk

Zostaw komentarz