Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Sakralnej w Białej Podlaskiej

Zobacz też: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Sakralnej | Statut

Zarząd:

  • Piotr Karwowski – Prezes Zarządu
  • Anna Kukawska – Zastępca Prezesa Zarządu
  • Anna Józwik – Sekretarz Zarządu
  • Teresa Kondraciuk – Skarbnik Zarządu
  • Boguslaw Wiech – Członek Zarządu
  • Jan Halabuda – Członek Zarządu
  • Tadeusz Czapski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Iwona Karwowska – Przewodniczący
  • Stanislaw Kondraciuk – Wiceprzewodniczący
  • Ewa Smyla – Członek