Święto Chóru - św. Cecylia 2014

Święto Chóru – św. Cecylia 2014

Uroczystość św. Cecylii w bieżącym roku miała w naszym sanktuarium wyjątkowo uroczysty przebieg , gdyż zbiegała się z 18 rocznicą powstania naszego chóru Schola Cantorum Misericordis Christi . Centrum uroczystości stanowiła Msza św. , której przewodniczył i wygłosił homilię ks.prof.dr hab. Kazimierz Szymonik z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Podczas Mszy św. do chóru zostało przyjętych po rocznym okresie próbnym 13 nowych chórzystów. W czasie liturgii chór wykonał m.in.nową kompozycję pana Stanisława Szczycińskiego „Hymn ku czci św. Cecylii”. Po Eucharystii w sali chóru odbyło się spotkanie dyrygenta i chórzystów z rodzicami i sympatykami chóru. Na spotkaniu przedstawiono 18 letni dorobek chóru w różnych dziedzinach.

 • Dyrygent przeprowadził 3733 próby , co oznacza , że chór spotykał się dzień w dzień bez przerwy przez 10 lat i 3 miesiące. Chór zaśpiewał na 1582 Mszach świętych w parafii wykonując ponad 900 utworów.
 • Schola gregoriańska śpiewa podczas mszy świętych we wszystkie środy nieprzerwanie od 2005roku ( od pierwszej środy po śmierci Papieża Jana Pawła II).

 • Chór od początku swego istnienia pełni posługę na wszystkich roratach ( w adwencie), gorzkich żalach ( w wielkim poście) , Liturgii Godzin w Triduum Paschalnym . W ciągu roku szkolnego śpiewa podczas mszy świętych w każdą niedzielę, we wszystkie uroczystości i święta , również podczas mszy prymicyjnych , świąt narodowych i odpustów. Średnio w ciągu całego roku kalendarzowego chór śpiewa w naszej parafii na ok.100 Mszach rocznie. Każda Msza święta poprzedzona jest próbą.

 • Chór pełni również posługę modlitewną w Parafii. Od 2002 roku – od wydania przez Ojca Świętego Jana Pawła II Encykliki o różańcu świętym , powstała grupa różańcowa ( złożona z chórzystów ) , która codziennie odmawia dziesiątek różańca św. Przez ten czas do dziś w grupie różańcowej „przewinęło się”ok.300 osób.

 • Szczególną posługę w Parafii pełnią chórzyści , którzy jako Kantorzy wykonują psalmy responsoryjne na Mszach w dni powszednie , niedziele oraz święta. Do listopada 2014 roku funkcję Kantora w naszej parafii pełniło 214 chórzystów.

 • Nasi chórzyści ponadto czynnie angażują się w działalność kulturalną propagowaną w naszej małej wspólnocie parafialnej, wspierając swoimi talentami grupę poetycką SKAFANDER , której założycielami są wzorowi chórzyści Paweł Czyżewski i Paweł Denisiuk.

Kolejnym przejawem działań mających na celu propagowanie muzyki sakralnej w naszej Parafii jest istnienie (od 2000 roku) Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Sakralnej , które skupia przede wszystkim rodziców chórzystów jak również innych sympatyków naszego chóru. M.in. dzięki działalności Stowarzyszenia , przy naszej Parafii organizowane są :

 • Niedzielne wieczory z muzyką sakralną – w pierwsze niedziele miesiąca. Podczas wieczorów Pan Piotr omawia i prezentuje dzieła muzyczne o tematyce sakralnej . Takich spotkań odbyło się w naszej parafii – 119.

 • Koncerty Wielkanocne – które odbywają się co roku w kolejne cztery niedziele okresu wielkanocnego,( w tym roku odbyła się już 9 edycja tych koncertów ). Przypomnę , że gościliśmy w naszej Parafii wybitnych muzyków oraz zespoły, m.in.: Poznańskie Słowiki z Poznania pod dyr. prof. Stefana Stuligrosza , Zespół Reprezentacyjny Wojska Polskiego , Chóry Uniwersyteckie z Lublina , Warszawy i Krakowa , Lwowską Orkiestrę Kameralną , Scholę gregoriańską KUL , Zespól BORNUS – CONSORT , Zespól Instrumentalny Muzyki Dawnej pod kierunkiem Pani prof. Agaty Sapiehy , oraz wybitnych organistów. W sumie gościliśmy ponad 600 wykonawców.
 • Dzięki działalności Stowarzyszenia przy wsparciu dobroczyńców oraz naszej parafii udało się zorganizować również inne koncerty . W ciągu 18 lat w naszym kościele w sumie odbyło się 99 koncertów. Należy podkreślić iż wszystkie one miały charakter sakralny , nigdy nie wykonywano utworów świeckich. Natomiast nasz chór w parafii oraz poza nią wykonał 176koncertów.

Nie ma wątpliwości , że praca w zespole chóralnym odcisnęła pozytywne piętno na każdej osobie , która kiedykolwiek do niego należała , a dla niektórych chórzystów stała się początkiem drogi w ich dorosłym życiu.

 • Z Chóru 6 osób zostało powołanych do stanu duchownego : 2 siostry zakonne, 2 kapłanów i dwóch kleryków

 • Spośród chórzystów 4 pary ( które poznały się w chórze ) zawarły sakrament małżeństwa. Mamy nadzieję , że w przyszłym roku dołączy do nich co najmniej jedna para.

 • Jedenastu chórzystów ukończyło ( lub aktualnie kontynuuje) studia muzyczne

Czworo naszych chórzystów kończąc studia licencjackie lub magisterskie pisało ( bądź aktualnie pisze) – prace dyplomowe na temat działalności naszego chóru. Prace te powstawały na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim , UMCS w Lublinie i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wielokrotnie w naszym chórze przeprowadzane były ankiety do prac magisterskich, a ostatnio do pracy doktorskiej pana na temat wyższych wartości dotyczących wychowania i kultury.

18-letni dorobek naszego chóru został ponadto udokumentowany nagraniem 10 płyt CD.

Zostaw komentarz