VI Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores Biała Podlaska-Siedlce

VI Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores Biała Podlaska-Siedlce

Inauguracja

1 wasny

W dniu 30 czerwca 2010 r. o godz. 20.00 uroczyście rozpoczął się VI Krajowy Kongres Federacji Pueri Cantores. Już o godz. 19.30 na Placu Wolności w Białej Podlaskiej uczestnicy kongresu, licznie zebrani goście oraz mieszkańcy miasta wysłuchali koncertu grupy Mikroklimat. Inaugurację rozpoczęło zaś uroczyste odśpiewanie hymnu Gaude Mater Polonia oraz Hymnu Narodowego, któremu towarzyszyło wniesienie flagi Polski i flagi Federacji Pueri Cantores. Następnie prowadzący uroczystość – Pan Przemysław Babiarz – przywitał wszystkich gości, muzyków oraz śpiewaków, którzy przybyli na kongres. W uroczystości wzięły również chóry niezrzeszone w Polskiej Federacji Pueri Cantores, pochodzące z Siedlec i Białej Podlaskiej. Słowa przywitania skierował do wszystkich Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores ks. Piotr Paćkowski. Następnie głos zabrali: ks. Robert Tyrała – Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores oraz Pan Andrzej Czapski – Prezydent Miasta Biała Podlaska. Dopełnieniem części oficjalnej było odczytanie listów skierowanych do wszystkich uczestników kongresu przez Kardynała Zenona Grocholewskiego – Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, JE Ks. Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego – Ordynariusza Siedleckiego oraz Prof. Stefana Stuligrosza – Dyrygenta Chłopięco-Męskiego Chóru Poznańskie Słowiki.

11 wasny

Po oficjalnych przemówieniach nastąpiła część rozrywkowa zatytułowana “Dzieci z pasją”, obejmująca występy artystyczne zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających w Białej Podlaskiej i w Siedlcach. Wprowadzeniem do ostatniej części wieczoru było wniesienie znaków szczególnie związanych z obchodami VI Krajowego Kongresu Federacji Pueri Cantores: Krzyża, Paschału, Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej oraz Księgi Pisma Świętego. Po odśpiewaniu Ewangelii o ustanowieniu Eucharystii słowo do uczestników kongresu skierował ks. Stanisław Mieszczak – Asystent Kościelny Polskiej Federacji Pueri Cantores. Uroczystą inaugurację zakończyła Procesja Światła, w której wszyscy uczestnicy i goście kongresu udali się do Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie odśpiewany został Apel Jasnogórski.

Dzień drugi

2 wasny

Drugiego dnia po raz pierwszy dyrygenci, śpiewacy oraz muzycy orkiestry kongresowej spotkali się na wspólnej próbie w kościele Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej. Pod dyrekcją Pana Piotra Karwowskiego, dyrektora artystycznego kongresu, zabrzmiały utwory, które będą wykonywane w czasie najbliższych dni, m.in. hymn kongresu Introibo ad altare Dei skomponowany przez Pana Krzesimira Dębskiego. Po południu wszyscy chórzyści jako pielgrzymi udali się do Kodnia, do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Tam o godz. 15.00 rozpoczęła się Droga Krzyżowa. Chóry zgromadziły się przy wyznaczonych im stacjach, by wysłuchać rozważania oraz modlić się modlitwą różańcową.

22 wasny

Następnie chóry spotkały się przy ołtarzu polowym i wysłuchały historii Cudownego Obrazu, którą opowiedział o. Stanisław Wódz, proboszcz i kustosz sanktuarium. Kolejnym punktem pielgrzymki była procesja do Bazyliki, której towarzyszył śpiew Litanii Loretańskiej. U stóp Cudownego Obrazu, w obecności J.E. ks. bpa Henryka Tomasika dokonaliśmy uroczystego Aktu Zawierzenia Polskiej Federacji Pueri Cantores Matce Bożej Kodeńskiej. Na pamiątkę tego wydarzenia ks. bp H. Tomasik poświęcił różańce, które następnie zostały rozdane wszystkim chórzystom. Po powrocie do Białej Podlaskiej, o godz. 20.00, chóry chłopięce z Limanowej, Kalisza oraz dziewczęcy z Częstochowy zaśpiewały koncert w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

222 wasny

Dzień trzeci

3 wasny

W piątek 2 lipca o godz. 9.00 rozpoczęła się kolejna próba chórów i orkiestry, będąca bezpośrednim przygotowaniem do zaplanowanego na ten dzień Koncertu Galowego. Po trzech godzinach wytężonej pracy chórzyści udali się na obiad, a dyrygenci na oficjalne spotkanie z władzami miasta Biała Podlaska. Następnie wszyscy wyjechali do Janowa Podlaskiego, gdzie znajduje się największa w Polsce stadnina koni arabskich. Prezes stadniny opowiedział o różnych rasach koni hodowanych w Janowie. Towarzyszyła temu prezentacja koni poszczególnych ras i różnych maści. Następnie miał miejsce pokaz ujeżdżania koni wykonany przez młodych jeźdźców w strojach arabskich, klasycznych i amazońskich. Na zakończenie pobytu w Janowie chórzyści zwiedzili teren stadniny, m.in. stajnię reprezentacyjną i stajnię porodową.

33 wasny

Po powrocie do Białej Podlaskiej i po kolacji wszystkie chóry udały się do Kościoła Chrystusa Miłosiernego, gdzie o godz. 20.00 rozpoczął się Koncert Galowy, który miał formę Misterium. Utwory muzyczne przeplatane były rozważaniami o tematyce eucharystycznej, których treść prowadziła do punktu kulminacyjnego Misterium – wystawienia Najświętszego Sakramentu, podczas którego odśpiewano Litanię do Krwi Chrystusa. Repertuar Koncertu Galowego obejmował zarówno śpiewy wykonywane przez wszystkich chórzystów, jak i przez poszczególne chóry, śpiew gregoriański wykonany przez Pana Marcina Szczycińskiego i Pana Roberta Pożarskiego, a także muzykę instrumentalną w wykonaniu orkiestry smyczkowej ze Lwowa, kwartetu instrumentów dętych blaszanych z Warszawy, jak również utwory solowe na organy i na skrzypce. Podczas Koncertu Galowego po raz pierwszy wykonano Hymn VI Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores Introibo ad altare Dei. Koncert zakończył uroczysty śpiew Alleluja z oratorium “Mesjasz” G. Haendla. Po koncercie chórzyści wyjechali do Siedlec, gdzie zaplanowano kolejne dni kongresu.

333 wasny

Dzień czwarty

4 wasny

Czwarty dzień kongresu uczestnicy gościli w Siedlcach. Mimo, iż poprzedni dzień obfitował w wydarzenia i dla większości z nas zakończył się bardzo późno, o godz. 10.00 wszyscy spotkali się na próbie w kościele Ducha Świętego. Po wspólnym obiedzie i odpoczynku, kolejnym punktem kongresowych wydarzeń była próba przed nieszporami. O godz. 16.00, w siedleckiej katedrze, pod przewodnictwem J.E. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego – ordynariusza siedleckiego, rozpoczęły się Nieszpory o Najświętszym Sakramencie – Modlitwa o Pokój. Śpiewom gregoriańskim przewodniczył kantor – Pan Robert Pożarski.

44 wasny

Wieczorem, w najstarszym siedleckim kościele, pw. Św. Stanisława, mieszkańcy Siedlec wysłuchali koncertu w wykonaniu chórów z Częstochowy, Olsztyna oraz Inowrocławia.

444 wasny

Dzień piąty

5 wasny

Centralnym wydarzeniem ostatniego dnia VI Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores była Msza Święta, która o godz. 12.00 rozpoczęła się w kościele Ducha Świętego w Siedlcach. Uroczystej liturgii Mszy wotywnej o Najświętszej Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji siedleckiej – J.E. ks. bp Zbigniew Kiernikowski. We mszy wzięli również udział członkowie komitetu honorowego kongresu, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Siedlec. Na zaproszenie ks. dra Piotra Paćkowskiego przybył również Pan Krzesimir Dębski, który skomponował hymn kongresu “Introibo ad altare Dei”.

55 wasny

Po zakończonej Eucharystii oficjalne wystąpienia wygłosili: Prezydent Siedlec – Pan Wojciech Kudelski oraz Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores – ks. dr Robert Tyrała. Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores – ks. dr Piotr Paćkowski, który pełnił zarazem funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego kongresu, podziękował wszystkim, którzy szczególnie zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia. Dopełnieniem podziękowań były bukiety kwiatów wręczone przez młodych śpiewaków. Następnie chóry i orkiestra pod dyrekcją Pana Piotra Karwowskiego – dyrektora artystycznego kongresu, wykonali hymn kongresu. Był to szczególnie miły i wzruszający moment, gdyż hymnu wysłuchał m.in. jego twórca, Pan Krzesimir Dębski.

555 wasny

 

Na koniec spotkania zabrzmiało “Allelluja” G.F. Haendela. Następnie dyrygenci oraz zaproszeni goście udali się na oficjalne spotkanie z władzami miasta Siedlce. Po obiedzie nadszedł czas na pakowanie bagaży. Odjeżdżających chórzystów żegnał ks. Piotr Paćkowski.

Zostaw komentarz