VIII Krajowy Kongres Federacji Pueri Cantores

"Ad fontes"

VIII Krajowy Kongres Federacji Pueri Cantores

W trakcie czterech dni VIII Krajowego Kongresu Polskiej Federacji PUERI CANTORES Ad Fontes w Poznaniu pojawi się ponad 800 młodych artystów i gości z Polski i Europy. Całe przedsięwzięcie odbywa się pod wspólnym hasłem Ad Fontes i podzielone jest na cztery części. Całość została przygotowana w taki sposób, by jak najpełniej przedstawić tematykę 1050. Rocznicy Chrztu Polski, na kilku fundamentalnych dla naszej ojczyzny płaszczyznach: wiary (Ad Fontes Fidei), muzyki (Ad Fontes Musicae), społeczności (Ad Fontes Populi) oraz historii (Ad Fontes Historiae).

Do źródeł wiary

Powrót do istoty liturgii chrzcielnej. Wyjaśnienie znaczenia sakramentu chrztu świętego, być chrześcijaninem (łac. christianus oznaczaprzynależący do Chrystusa). Przybliżenie istotnych momentów liturgii chrzcielnej (obrzęd przyjęcia, liturgia słowa, modlitwa nad wodą (vel poświęcenie wody), wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary, chrzest przez polanie, obrzędy wyjaśniające: namaszczenie krzyżmem świętym, nałożenie białej szaty, zapalenie świecy).
W czasie kongresu liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Do źródeł muzyki

Powrót do fundamentów muzyki kościelnej oraz istoty Federacji PC. Przypomnienie prawdy, iż u źródeł muzyki kościelnej i muzyki europejskiej jako takiej leży monodia liturgiczna. Dała ona początek wszystkim innym gatunkom muzyki: polifonicznej a capella, pieśni kościelnej, muzyki instrumentalnej czy wokalno-instrumentalnej. Przypomnienie prawdy, że chorał gregoriański jest pierwszym śpiewem Kościoła, a zadaniem PC jest jego kultywowanie, a także pogłębianie wiary przyjętej na chrzcie poprzez muzykę.
W czasie kongresu chorał w repertuarze liturgii i modlitw.

Do źródeł historii

Powrót do wydarzeń z II połowy X wieku. Przybliżenie młodym kontekstu historycznego przyjęcie chrztu przez Mieszka I oraz jego konsekwencji politycznych i kulturowych. Uświadomienie istotnej prawdy o chrześcijańskich korzeniach Polski i wprowadzenie w świat wartości religijnych i patriotycznych (Bóg, honor, ojczyzna). Jedność Polskiego Kościoła z Kościołem Powszechnym.
W czasie kongresu stworzenie możliwości dotarcia do historycznych miejsc, muzeów etc.

Zostaw komentarz