XI Krajowy Kongres Federacji Pueri Cantores

W dniach 27-31 lipca 2022 r. przebywaliśmy w Krakowie, gdzie wzięliśmy udział w XI Krajowym Kongresie Federacji Pueri Cantores. W Kongresie uczestniczyło 18 chórów z Polski, 2 chóry z Węgier i jeden z Białorusi.

Wielkim wyróżnieniem dla naszego chóru była możliwość współpracy z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej oraz dyrygentem i dyrektorem artystycznym Filharmonii Alexandrem Humalą. Warto wspomnieć, że tę możliwość miały tylko trzy wybrane chóry.

Wykonaliśmy niezwykłe koncerty z towarzyszeniem Orkiestry w Bazylice Katedralnej w Tarnowie oraz Koncert Galowy w Filharmonii Krakowskiej. Koncerty te były wyrazem wdzięczności za 30 lat istnienia Polskiej Federacji Pueri Cantores.

Mieliśmy również możliwość wykonać koncert papieski w Wadowicach, w kościele, w którym Karol Wojtyła przyjął chrzest św., pierwszą Komunię św. oraz służył do Mszy. Wszystkie utwory zaśpiewane podczas koncertu były poświęcone św. Janowi Pawłowi II. Na zakończenie odbył się krótki koncert organowy w wykonaniu Piotra Arseniuka.

Podczas pobytu w Krakowie nie zapomnieliśmy odwiedzić Wawelu i pomodlić się przed grobem św. Stanisława, biskupa i męczennika oraz św. Królowej Jadwigi.

Niezwykle cieszy nas fakt, że nasz Dyrygent – Piotr Karwowski – został nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jesteśmy bardzo dumni!

Tradycją Kongresów Pueri Cantores jest modlitwa o pokój. W sobotę wszystkie chóry spotkały się w Bazylice Mariackiej, aby wspólnie modlić się o pokój w Kościele i na świecie. Uroczyście został zaśpiewany hymn „Da pacem, Domine” – Obdarz nas pokojem, Panie. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup metropolita krakowski ks. Marek Jędraszewski.

Na zakończenie Kongresu wszyscy uczestnicy wzięli udział w Mszy św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II, pod przewodnictwem Kardynała Stanisława Dziwisza.

Hasło tegorocznego Kongresu brzmiało „Veni Creator, Spiritus”, a hymn o tym samym tytule skomponował Paweł Łukaszewski.

Zostaw komentarz