Zmarł ks. prof. Ireneusz Pawlak

Zmarł ks. prof. Ireneusz Pawlak

15 lipca 2020 roku zmarł ks. prof. Ireneusz Pawlak – kapłan, muzykolog, kompozytor, wybitny wykładowca i sercem oddany Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu muzyk kościelny. Ks. Profesor napisał ponad sto pieśni kościelnych i kilka mszy w języku polskim. Wiele z jego kompozycji wykonujemy podczas mszy św. W 2000 roku skomponował, na naszą prośbę pieśń ku czci męczenników pratulińskich pt. „ Szli płakali niosąc ziarno na zasiew”. Modlimy się o zbawienie wieczne ks. Profesora i dziękujemy Panu Bogu za jego przyjaźń i wsparcie jakiego udzielał naszemu chórowi. Kilkakrotnie gościliśmy go w Białej Podlaskiej, a my na jego zaproszenia śpiewaliśmy wiele razy w Lublinie.

Ks. Profesor napisał specjalne słowo na naszej płycie eucharystyczne nagranej w 2005 roku. Napisał wtedy min:

…należy podkreślić profesjonalność chóru, który wykonuje kompozycje z ogromnym pietyzmem, proponując, obok doznań czysto estetycznych, także odczucie ducha modlitwy i kontemplacji. Pełną zasługę trzeba przyznać dyrygentowi, Piotrowi Karwowskiemu, założycielowi i jego animatorowi. Promieniujące od niego zrozumienie ducha liturgii oraz umiejętność przemawiania językiem Kościoła udziela się w pełni przeszło 100 osobowej grupie młodzieży, która daje dowód, że muzyką można się modlić. Takiej też postawy trzeba życzyć odbiorcom tej pięknej muzyki.

Księże Profesorze dziękujemy za wszystko, za pełną ducha postawę szacunku wobec liturgii Mszy świętej i umiłowania Kościoła poprzez jego święty śpiew, szczególnie ten gregoriański. Polecamy Księdza duszę Panu Bogu przez naszą szczerą, żarliwą i młodzieńczą modlitwę.

Requiem in pace.

Zostaw komentarz