Inicjatywy

Obok głównego nurtu zajęć – posługi śpiewu podczas liturgii i koncertów, wokół chóru powstały różne dodatkowe inicjatywy. Są to:

  • śpiew liturgiczny w języku łacińskim (gł. chorał gregoriański)
  • w okresie wielkanocnym organizacja czterech koncertów, na które zapraszane są inne znane chóry lub muzycy
  • uroczysta, śpiewana Liturgia Godzin w Triduum Paschalnym
  • wieczory z muzyką sakarlną (pierwsza niedziela miesiąca)
  • wieczory poetyckie.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem tych zdarzeń liturgicznych i muzycznych jest nasz dyrygent.