Zasady chórzysty

Każdy śpiewak z chwilą przyjęcia do chóru Schola Cantorum Misericordis Christi zobowiązuje się do przestrzegania i praktykowania dziesięciu zasad ustanowionych w naszym zespole:

  1. Kocham Pana Boga i śpiewem, słowem oraz czynem wyznaję Święta Wiarę Katolicką.
  2. Wierzę w realną obecność Pana Jezusa Najświętszym Sakramencie i służę Mu w ludziach.
  3. Pracuję nad swoim charakterem i czuwam nad czystością serca i duszy tak, aby nie być zgorszeniem dla kolegów i koleżanek.
  4. Staram się poznawać i przeżywać obrzędy liturgiczne tak aby dobrze służyć Jezusowi Chrystusowi i swojej parafialnej wspólnocie.
  5. Kocham swoją Ojczyznę, modlę się za nią i służę jej rzetelną pracą.
  6. Pilnie uczestniczę w próbach chóru.
  7. Wzorowo zachowuję się w domu, szkole i wśród przyjaciół.
  8. Pilnie przykładam się do nauki w szkole.
  9. Nie palę papierosów, nie piję alkoholu i nie używam narkotyków.
  10. Moim wzorem jest Najświętsza Maryja Panna, naśladuję Jej dobroć, pokorę i piękną miłość.

Uroczyste ślubowanie przyjmowanych chórzystów – wspomnienie św. Cecylii