Koncerty Wielkanocne

Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.

– fragment Orędzia Paschalnego” (łac. Exsultet)

Koncerty te mają za główny cel:

 • podkreślenie świątecznego charakteru czasu paschalnego, gdy cały Kościół raduje się  ze Zmartwychwstania Chrystusa, wyrażając to w Liturgii jak i poza nią pragniemy w tej radości uczestniczyć i głęboko ją przeżywać,
 • pogłębienie tajemnicy Miłosierdzia Bożego, w ramach uroczystości odpustowych w naszej parafii jak również przeżywanie tych tajemnic w poszczególne niedziele wielkanocne,
 • ukazanie piękna muzyki sakralnej powstałej na przestrzeni wieków, która tematycznie związana ze Zmartwychwstaniem Pańskim i tajemnicą Miłosierdzia Bożego wydatnie wpisała się w kulturę Kościoła.

Jako organizatorzy staramy się, aby koncerty nie były tylko silnym przeżyciem estetycznym czy kulturalnym, choć z pewnością, dzięki wybitnym wykonawcom, takie też wzbudzają. Pragniemy, aby były przede wszystkim głębokim doświadczeniem duchowym, ponieważ muzyka sakralna wprowadza nas w świat ducha, który jest nam dany, ale także zadany. Trafnie określił to papież Benedykt XVI, zwracając się do muzyków:

Muzyka daje nam coś więcej, jej dźwięki przenoszą nas jakby do innego świata i wprowadzają harmonię do naszego wnętrza. Zaznawszy dzięki temu chwili pokoju, możemy popatrzeć jakby z góry na tajemnicze sprawy, które człowiek stara się rozszyfrować, a które światło wiary pomaga nam lepiej zrozumieć. Możemy sobie w istocie wyobrazić, że historia świata jest jakby wspaniałą symfonią, którą skomponował Bóg i której wykonaniem On sam, jako mądry Dyrygent, kieruje.

Nawet jeśli partytura niekiedy wydaje się nam bardzo złożona i trudna, On ją zna od pierwszej do ostatniej nuty. Naszym powołaniem nie jest przejęcie batuty Dyrygenta, a tym bardziej zmienienie melodii według własnego upodobania. Mamy natomiast, każdy z nas na swoim miejscu i na miarę swoich umiejętności, współpracować z wielkim Mistrzem w wykonaniu Jego wspaniałego arcydzieła. W  trakcie jego wykonania dane nam będzie pojmować stopniowo wielki zamysł Bożej partytury.

DOTYCHCZASOWE EDYCJE

 ROK 2022

 • 22 maja 2022 r. – Schola Cantorum Misericordis Christi w Białej Podlaskiej: prapremiera Akatystu ku czci Męczenników Unickich

 ROK 2019

 • 12 maja 2018 r. – Schola Cantorum Misericordis Christi w Białej Podlaskiej, zespół instrumentalny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – dyr. Agata Sapiecha
 • 19 maja 2019 r. – Poznańskie Słowiki – dyr. Maciej Wieloch
 • 26 maja 2019 r. – Koncert organowy w wykonaniu Piotra Arseniuka

 ROK 2018

 • 15 kwietnia 2018 r. – Archikatedralny chór męski Cantores Minores z Warszawy
 • 22 kwietnia 2018 r. – Mateusz Rzewuski w koncercie organowym
 • 29 kwietnia 2018 r. – Zespół muzyki dawnej “Il tempo” pod kierunkiem prof. Agaty Sapiechy

ROK 2016

 • 3 kwietnia 2016 r. – Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej
 • 17 kwietnia 2016 r. – sekstet wokalny proMODERN z Warszawy
 • 24 kwietnia 2016 r. – Jakub Garbacz (organy) i Joanna Woszczyk-Garbacz (flet) – koncert organowy

 ROK 2015

 • 19 kwietnia 2015 r.- Krakowskie Trio Stroikowe w składzie: Marek Mleczko- obój; Roman Widaszek- klarnet; Paweł Solecki- fagot. Fragmenty Dzienniczka św. siostry Faustyny odczytała aktorka Pani Dorota Segda,
 • 26 kwietnia 2015 r. – Bogdan Stępień – organista Katedry Gliwickiej,
 • 3 maja 2015 r. – Jasnogórski Chór Chłopięcy PUERI CLAROMONTANI pod dyrekcją Jarosława Jasiury i Siostry Marii Bujalskiej.

ROK 2014

 • 27 kwietnia 2014 r. – Warszawska Orkiestra Symfoniczna „SONATA” pod dyrekcją Stanisława Winiarczyka,
 • 04 maja 2014 r. – Chór Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego pod dyrekcją P. Stanisława Szczycińskiego,
 • 11 maja 2014 r. – Prof. Bogdan Narloch z Koszalina- organy i Prof. Roman Gryń z Poznania – trąbka,
 • 18 maja 2014 r. – Chłopięcy Chór Katedry Tarnowskiej Pueri Cantores Tarnovienses pod dyrekcją księdza dr Grzegorza Piekarza.

 ROK 2013

 • 14 kwietnia 2013 r. – Krakowski Kwintet Dęty,
 • 21 kwietnia 2013 r. – Tomasz Kalisz – organista kościoła Najświętszego Zbawiciela z Warszawy,
 • 28 kwietnia 2013 r. – Schola Cantorum Misericordis Christi, Bialska Orkiestra Kameralna, dyr. Piotr Karwowski,
 • 5 maja 2013 r.- Chór Cantores Honorati, dyr. Joanna Centkowska.

ROK 2012

 • 15 kwietnia – Witold Zalewski – organista Królewskiej Katedry na Wawelu w Krakowie,
 • 22 kwietnia – Chór i orkiestra Jubileum z Lublina pod dyr. Tomasza Orkiszewskiego,
 • 29 kwietnia – Zespół Muzyki Dawnej IL TEMPO z Warszawy pod dyr. Agaty Sapiechy
 • 6 maja – Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej.

 ROK 2011

 • 1 maja – Koncert Papieski w dniu beatyfikacji Jana Pawła II – Schola Cantorum Misericordis Christi, Lwowska Orkiestra Kameralna, kwintet dęty La Spiritata, dyr. Piotr Karwowski,
 • 15 maja – Koncert Maryjny – Jasnogórski Zespół Wokalny CAMERATA dyr. Jarosław Jasiura,
 • 22 maja – Koncert organowy w dniu poświęcenia nowych organów. Stanisław Diwiszek – organista z Lublina.

ROK 2010

 • 18 kwietnia  – Chór pracowników i studentów Politechniki Białostockiej POLIFONIA pod dyrekcją Marty Zienkiewicz z Koncertem Prawosławnej Muzyki Wielkanocnej,
 • 25 kwietnia – Kwartet Dęty La Spiritata z Warszawy, w składzie: Paweł Zadrożniak – trąbka, Marcin Zarzycki – trąbka, Marta Kraska – róg, Ewa Harasimiuk – puzon,
 • 2 maja – Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej z Koncertem Maryjnym.

 ROK 2009

 • 26 kwietnia – Schola Cantorum Misericordis Christi, Lwowska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją dr Piotra Karwowskiego,
 • 3 maja – Zespół muzyki dawnej BORNUS-CONSORT z Warszawy pod kierownictwem Marcina Bornusa Szczycińskiego,
 • 10 maja – Arkadiusz Popławski – organista ze Śląska,
 • 17 maja – Schola Gregoriańska KUL pod dyrekcją ks. dra Piotra Paćkowskiego.

ROK 2008

 • 6 kwietnia – Chór kameralny Kantorei Sankt Barbara, Orkiestra Kameralna L`Estate Armonico, Wiesław Delimat – dyrygent (Kraków),
 • 13 kwietnia – Chór Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej, Orkiestra Kameralna Lwowskiej Akademii Muzycznej, Magdalena Sakowicz – sopran, Paweł Czyżewski  – organy, Piotr Karwowski – dyrygent,
 • 20 kwietnia – Agnieszka Ryman – sopran (Wrocław), Ulana Buraczyńska – organy (Lwów),
 • 27 kwietnia – Bartłomiej Banek – organy (Kraków).

 ROK 2007

 • 22 kwietnia 2007 r. – Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej  – Poznańskie Słowiki – pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza,
 • 29 kwietnia 2007 r. – Urszula Dereń-Kokoszka, Zygmunt Kokoszka z Krakowa – koncert organowy
 • 6 maja 2007 r. – Mikołaj Fesiuk z Kijowa – koncert klarnetowy,
 • 20 maja 2007 r. – Chór Schola Cantorum Misericordis Christi w Białej Podlaskiej pod dyrekcją Piotra Karwowskiego.

ROK 2006

 • 3 maja 2006 r. – “Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej oraz orkiestra smyczkowa z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Białej Podlaskiej – “koncert ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski”,
 • 7 maja 2006 r. – Rostisłav Wygranienko – wielkanocny koncert organowy,
 • Marian Andruchiv (skrzypce), Oresta Kohut (skrzypce), Ulana Buraczynska (klawesyn) oraz Roman Fesyuk (wiolonczela) – koncert muzyki dawnej 21 maja 2006 r. – Tomasz Wojtuś – wielkanocny koncert organowy.