Koncerty Kolęd

Koncerty Kolęd

Jak co roku,  w okresie Bożego Narodzenia , nasz chór wielbił Boga za Tajemnicę Wcielenia, wykonując kolędy podczas Liturgii Mszy św. oraz koncertów. Pierwszy koncert kolęd wykonaliśmy 29 grudnia 2013 r. w Katedrze Łomżyńskiej. Ciepłe i serdecznie przyjęcie księdza Proboszcza Mariana Mieczkowskiego oraz zgromadzonych na koncercie wiernych dało nam wiele radości i satysfakcji a słuchaczom koncertu dostarczyło wielu wzruszeń i refleksji.

Kolejny nasz występ miał miejsce 4 stycznia 2014 roku w Drohiczynie w Wyższym Seminarium Duchownym. Na zaproszenie JE ks. Biskupa Antoniego Dydycza mieliśmy zaszczyt kolędować podczas uroczystego spotkania opłatkowego, na którym zgromadzili się przyjaciele księdza Biskupa , parlamentarzyści, samorządowcy oraz inni przedstawiciele życia publicznego.

Tradycyjnie w Niedzielę Chrztu Pańskiego ( w tym roku 12.01.2014r.) wykonaliśmy koncert kolęd w naszym Sanktuarium. Tematem przewodnim rozważań podczas tego koncertu była istota nabożeństwa do Dzieciątka Jezus. Razem ze wszystkimi zgromadzonymi w Kościele, oddaliśmy cześć Panu Jezusowi Chrystusowi złożonemu w żłóbku na sianie. Śpiewając kolędy i pastorałki zawierające  w swej treści Prawdę o Narodzeniu Pańskim dołączyliśmy do wielkiej rzeszy katolików na całym świecie wyznających wiarę w Jedynego Boga.

Podczas wszystkich koncertów chórowi towarzyszył akompaniament organowy w wykonaniu Piotra Arseniuka , naszego utalentowanego chórzysty.

Niezawodna Pani prof. Anna Kukawska-  v-ce prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Sakralnej-  w pięknych słowach „podsumowała” cykl koncertów kolędowych. Składając podziękowania wszystkim chórzystom i dyrygentowi  , życzyła zapału do dalszej pracy a także błogosławieństwa Bożego na kolejne dni nowego roku.

Zostaw komentarz