Rekolekcje na Jasnej Górze

Rekolekcje na Jasnej Górze

W dniach 24-29 stycznia na Jasnej Górze odbyły się coroczne rekolekcje naszego chóru. Miały one głównie cel formacyjny, ale też połączone były z warsztatami muzycznymi.Chór zaśpiewał także cztery koncerty. Rozważania rekolekcyjne prowadzone były przez oo. Paulinów. Ze względu na miejsce tegorocznych rekolekcji były one szczególnym przeżyciem. Dla wielu pozostaną wskazówką i wspomnieniem na całe życie.Szczególną Łaską u Boga jest dla nas to, że mogliśmy, jako chór modlić się i śpiewać przed obliczem Matki Bożej Jasnogórskiej. 

Dziękujemy oo. Paulinom za nauki rekolekcyjne, gościnność i serdeczność. W sposób szczególny dziękujemy o. Nikodemowi Kilnarowi za zaproszenie i współprowadzenie rekolekcji.

Zostaw komentarz