Ślubowanie nowych chórzystów

Od niespełna 27 lat przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej działa chór Schola Cantorum Misericordis Christi, który prowadził Piotr Karwowski. Śpiewają w nim dzieci i młodzież, uczniowie bialskich szkół podstawowych i średnich. Nazwa chóru nawiązuje do średniowiecznych zespołów śpiewaczych ustanowionych przy katedrach, do kultywowania i nauczania śpiewu liturgicznego.

W środę, 22 listopada przypadało wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej, była to także okazja aby podczas Mszy św. młodzi chórzyści złożyli ślubowanie. W tym roku było to siedem osób. Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. Paweł Cieślik, duszpasterz akademicki oraz wykładowca liturgiki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Po Mszy św. W salce przy kościele, gdzie członkowie chóru gromadzą się na próby, odbyło się spotkanie podczas, którego m.in. wręczono dzienniczki chórzysty nowym członkom oraz złożono podziękowania na ręce na ręce ks. Pawła Cieślika, na ręce dyrektora chóru Piotra Karwowskiego, a także chórzystom najdłużej śpiewającym w chórze.

Zostaw komentarz